Prof. u. dr hab. Izabela Dorota Balińska

Prorektor ds. dydaktycznych

tel. 501-269-397 e-mail: izabalinska@wsbw.pl

WYKSZTAŁCENIE:

Profesor Katedry Psychologii w MAK w Kijowie

Doktor habilitowany w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (MAZP w Kijowie)

Mgr Psychologii (Instytut Psychologii przy RAN w Moskwie)

Członek Prezydium Międzynarodowej Akademii Kadr w Kijowie – 2004

Coach i trener warsztatów umiejętności psychospołecznych