6 lipca br Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała zgodę z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie II stopnia nauki na kierunku – Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
Od października ruszamy! Zapraszamy ! Rekrutacja trwa !