dr Artur Lis

e-mail: arturlis@wsbw.pl

WYKSZTAŁCENIE:

Doktor nauk prawnych KUL, doktor historii KUL

Nauczyciel Akademicki  , autor  ponad osiemdziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych (artykułów i recenzji), 

Zainteresowania badawcze : prawo administracyjne, historia prawa