1x

Zbigniew Małecki – absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na kierunku Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, ze specjalizacją kryminalną. Były oficer dyplomowany Policji w stopniu podinspektora Policji – obecnie w stanie spoczynku. Były pracownik dydaktyczny Szkoły Policji w Pile. Przez kilka lat był Komendantem Komisariatu Policji, uprzednio, wieloletni funkcjonariusz pionu kryminalnego Policji.

Autor tekstów poświęconych współpracy samorządu terytorialnego z Policją w zakresie administrowania bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Autor podręczników zawodowych z zakresu procedury karnej. Obecnie jego zainteresowania, ogniskują się wokół problematyki związanej ze wsparciem dla stron i pełnomocników w postępowaniu karnym i administracyjnym.

2Marek Makowski – oficer, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, detektyw w Agencji Detektywistycznej Marek Makowski; Licencja nr 005754

Funkcjonariusz Policji (od 2012 r. oficer Policji w stanie spoczynku), wykładowca Zakładu Kryminalnego Szkoły Policji w Pile 2007-2012,

2006 – 2007 – specjalista Sekcji Rozpoznania i Werbunków KWP w Szczecinie, 2002 – 2006 – detektyw Grupy Samochodowej Sekcji Kryminalnej KMP w Szczecinie, 1996 – 2002 – Sekcja Dochodzeniowo-śledcza KMP w Szczecinie. Posiada specjalistyczne uprawnienia ,,„werbowanie i obsługa osobowych źródeł informacji oraz prowadzenie rozpoznania”, szkoleniowiec dla f-szy pionu kryminalnego:

wyjaśnianie procedur oraz przybliżanie obowiązujących przepisów prawa w zakresie poprawy efektywności współpracy z osobowymi źródłami informacji i wykorzystywania informacji cząstkowych,

– kursy specjalistyczne w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji,

– warsztaty szkoleniowe w zakresie zwalczania i przeciwdziałania oszustwom.

Krzysztof Rutkowski – ekspert z zakresu detektywistyki, przedsiębiorca, osobowość telewizyjna.

Założyciel Biura Detektywistycznego „Rutkowski”, które powstało w 1990 roku. Biuro Detektywistyczne „Rutkowski” jest jednym z najdłużej działających firm w kraju. W latach 2000/2005 detektyw Rutkowski współpracował z telewizją TVN, tworząc ponad 80 odcinków filmów dokumentalnych „Detektyw”, ukazujących działania biura. Jest postacią mającą bardzo duży wpływ na historię kryminalistyki, nie tylko polskiej, ale i zagranicznej. Odtwarzany jest jako bohater w wielu książkach i artykułach. Uczestniczył w wielu produkcjach filmowych, między innymi w filmie „Tatort”, niemieckojęzycznym serialu telewizyjnym gatunku kryminalnego, produkcji austriacko-niemiecko-polskiej oraz w serialu fabularnym „Sukces”. Wielokrotnie nagradzany i doceniany przez rozmaite instytucje za skuteczność działania oraz profesjonalizm.

Mgr Krzysztof Wróblewski