Bezpieczeństwo wewnętrzne

Psychologia

Prawo

Kierunki

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Specjalizacje:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

Specjalizacje:

 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji

Nadrzędnym celem studiów I i II stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego jest  działanie przyszłego studenta w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, utrzymanie zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego, związanych z ochroną porządku prawnego i publicznego.

 

Psychologia – studia jednolite magisterskie (możliwość nauki w systemie  3 letnim bez ograniczania programowego) stacjonarne i niestacjonarne

Specjalizacje:

 • Psychologia kliniczna z psychoterapią
 • Psychologia systemowa - wspomagania rozwoju człowieka
 • Psychologia nowych technologii
 • Psychologia w zarządzaniu i biznesie
 • Interwencje kryzysowe z elementami pierwszej pomocy emocjonalnej – certyfikat po III sem.

 

Celem kierunku jest: profesjonalna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych: doradztwo, profilaktyka, edukacja i prognoza; praca z rodzinami, dziećmi i młodzieżą "trudną"; praca terapeutyczna i diagnostyczna z osobami uzależnionymi i nadużywającymi substancji odurzających; praca terapeutyczna z grupą oraz indywidualnie; psychoterapia i diagnostyka; zapobieganie i leczenie różnych rodzajów zaburzeń psychicznych,  poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych; promocja dobrostanu psychicznego.

 

Prawo – studia jednolite magisterskie  (możliwość nauki w systemie  3 letnim bez ograniczania programowego)

 

Celem kształcenia na kierunku „Prawo” jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, jak również wypracowanie umiejętności praktycznych umożliwiających zastosowanie norm prawnych w praktyce. Ideą przyświecającą kierunkowi jest przygotowanie studenta, aby na poziomie akademickim posiadał umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa, jak również posługiwania się aparatem wykładni w życiu codziennym i praktyce zawodowej.

 

Gwarantujemy wszechstronny rozwój studentów, dostarczając każdemu z nich narzędzia niezbędne do osiągnięcia zawodowego sukcesu.

 

PODSUMOWUJĄC:

 • wysoka jakość kształcenia
 • skrócony okres nauki
 • wysoko wykwalifikowana kadra
 • Miesięczne opłaty czesnego
 • 100% refundacji PFRON – opóźniony termin płatności

Strona Główna

Kontakt

BIP

Dane kontaktowe:

WSBW w Łodzi

al. T. Kościuszki 101

90-441 Łódź

tel. +48 789-100-855  PL

tel. +48 571-267-477 UKR

tel. +380-939-461-545, Ukraina (Viber, WhatsApp)

rektorat czynny:

Pn., Wt., Czw., Pt. w godz. 10:00 - 16:00