Zawiadomienie o konferencji:

Zawiadomienie – wersja angielska.