Główny organizator

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów w Łodzi

Współorganizatorzy

Międzyregionalna Akademia Zarządzania personelem w Kijowie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Szkoła Nauk Psychologicznych im. C.G.Junga

zapraszają na konferencję naukową online – zoom.

Mamy zaszczyt zaprosić studentów Międzyregionalnej Akademii Zarządzania personelem w Kijowie, członków PSPiT oraz słuchaczy szkoły do udziału w konferencji w dniach 7-8 listopada 2020 roku

pt.: ,, Rola psychologii i psychoterapii w relacjach partnerskich ,,

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do szerokiej debaty na temat roli psychologii i psychoterapii w relacjach partnerskich. W debacie poruszymy podziały i stereotypy jakie funkcjonują w partnerstwie, zastanowimy się jak można konstruktywnie i kreatywnie szerzyć profilaktykę wśród młodzieży i poradniach psychologiczno – pedagogicznych na temat roli kobiety i mężczyzny w życiu społeczno – zawodowym.

Konferencja odbywać się będzie online na platformie ZOOM.

W imieniu organizatorów

Dr hab. Izabela Balińska

Info.: Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów