ZARZĄDZENIE NR 1/2019
REKTORA Wyższej Szkoły bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

z dnia 6 września 2019 r.

  1. semestr zimowy, w tym:
   – wakacje zimowe – 21.12.2019 r. – 05.01.2020 r.
   – sesja egzaminacyjna zimowa – 08.02.2020 r. – 29.02.2020 r.
   – sesja egzaminacyjna zimowa – poprawkowa – 01.03.2020 r. – 15.03.2020 r.
   – przerwa międzysemestralna – 29.02.2020 r. – 15.03.2020 r.
   Termin zaliczenia semestru – 15.03.2020 r.
  2. semestr letni, w tym:
   – wakacje wiosenne – 9.04.2020 r. – 15.04.2020 r.
   – sesja egzaminacyjna letnia – 20.06.2020 r. – 12.07.2020 r.
   – wakacje letnie wraz z praktykami – 12.07.2020 r. – 6.09.2020 r.
   – sesja egzaminacyjna letnia – poprawkowa – 7.09.2020 r. – 20.09.2020 r.
   – przerwa międzysemestralna – 21.09.2020 r. – 30.09.2020 r.
   Termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2020 r.