Zarządzenie Nr 1/2020

REKTORA Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

z dnia 7 września 2020r.

1. Semestr zimowy, w tym:

– przerwa świąteczna – 21.12.2020r. – 08.01.2021r.

– sesja egzaminacyjna zimowa – 06.02.2021r. – 21.02.2021r

– sesja egzaminacyjna zimowa – poprawkowa – 27 – 28.02.2021r

– przerwa międzysemestralna – 22.02.2020r. – 05.03.2021r.

Termin zaliczenia semestru – 07.03.2021r.

Terminy zjazdów:

1. 24-25.10.2020r.

2. 07-08.11.2020r.

3. 21-22.11.2020r.

4. 05-06.12.2020r.

5. 19-20.12.2020r.

6. 09-10.01.2021r.

7. 23-24-01.2021r