Bezpieczeństwo wewnętrzne

Psychologia

Prawo

Praktyki

Chcesz zdobywać doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów?

Pomogą Ci w tym praktyki, które na wszystkich kierunkach są obowiązkowym elementem programu studiów licencjackich i magisterskich Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.

Sprawdź, kto koordynuje program praktyk na Twoim kierunku i w których firmach lub organizacjach możesz stawiać pierwsze kroki w zawodzie.

 

Pamiętaj, że praktyki studenckie odbywają się zgodnie z zarządzeniem Rektora, a ich przebieg powinien być dokumentowany w dzienniku praktyk. Dokładny wymiar praktyk jest uzależniony od kierunku, według programu studiów:

  • Psychologia – 960 godz. / sem. I i II po 80 godz. ; sem. III-VII po 100 godz. praktyk przedmiotowych; w  sem. VIII-X po 100 godz. praktyk specjalizacyjnych./
  • Prawo – 480 godz. / V sem. – 80 godz., VI – 80 godz., VII – 80 godz., VIII – 80 godz., IX – 80 godz., X – 80 godz./
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne I st. – 360 godz. / V sem. – 180 godz., VI sem. – 180 godz./
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne II st. – 300 godz. / III sem. – 150 godz., IV sem. – 150 godz./

 

Nadzór nad praktykami zawodowymi na poszczególnych kierunkach studiów sprawują opiekunowie kierunkowi praktyk zawodowych:

- Prof. u. dr hab. Izabela Dorota Balińska (izabalinska@interia.pl);

- Prof. u. dr Waldemar Szymański (wszymanski@wsbw.pl).

 

Przed rozpoczęciem praktyki przeczytaj Regulamin Praktyk WSBW w Łodzi!

Co zrobić, aby rozpocząć praktykę zawodową?

Podaj dane miejsca i harmonogram praktyk, abyśmy przygotowali dla Ciebie "Porozumienie". Odbierz z Rektoratu (p. Anżelika Jujka) porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych kierunkowych bądź specjalizacyjnych i pobierz z naszej strony pozostałe dokumenty konieczne do realizacji i rozliczenia praktyk:

a) Sprawozdanie z przebiegu praktyk – Dziennik praktyk:

 

 

Każdy student winien być ubezpieczony na okres odbywania praktyk w zakresie NNW!

 

Po zakończeniu praktyki:

Upewnij się, że posiadasz Dziennik praktyk wraz z opinią.

Dostarcz wypełnione dokumenty do opiekuna kierunkowego praktyk w terminie wskazanym w programie praktyk dla Twojego kierunku. Opiekun kierunkowy zalicza praktyki na ocenę dokonując wpisu w systemie WSBW w Łodzi po pozytywnej weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbytej praktyki zawodowej.

Strona Główna

Kontakt

BIP

Dane kontaktowe:

WSBW w Łodzi

ul. Tuwima 22/26 p V

90-002 Łódź

tel. +48 789-100-855  PL

tel. +48 571-267-477 UKR

tel. +380-939-461-545, Ukraina (Viber, WhatsApp)

rektorat czynny:

Pn., Wt., Czw., Pt. w godz. 10:00 - 16:00