Prawo administracyjnez elementami zarządzania administracją publiczną

STUDIA PODYPLOMOWE

– II sem. studia podyplomowe na kierunku prawo

 

Po ukończeniu nauki student otrzymuje dyplom  na wzorze państwowym z tytułem ukończenia studiów na poziomie studiów podyplomowych – podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zgodny z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

CEL

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

- zagadnień zarządzania strategicznego w administracji państwowej

- zarządzania procesami zmian prawa i modernizacji administracji państwowej

- zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi

- doskonalenie wiedzy i nabywanie umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w administracji państwowej oraz samorządowej.

- przygotowania dokumentów administracyjnych w tym decyzji

- prowadzenia sprawnego postępowania administracyjnego

WIEDZA

Student poszerzy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prawa i administracji samorządowej Unii Europejskiej . Nabędzie niezbędny zasób wiedzy prawniczej i administracyjnej w administracji publicznej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarzadzanie mieniem samorządowych, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego.

PRACA

Absolwent może pracować między innymi w :

- wszelkich instytucjach samorządowych – urzędach miejskich i gminnych, jednostkach organizacyjnych, urzędach marszałkowskich

- kancelariach adwokackich i radcowskich

- sądach , fundacjach

 

Strona Główna

Kontakt

BIP

Program:

Semestr 1

  • Prawo konstytucyjne RP oraz porównanie z przepisami Unii Europejskiej
  • Prawo administracyjne oraz postępowanie  administracyjne
  • Samorząd terytorialny w Polsce – formy działania, funkcjonowanie i zadania
  • Status prawny pracowników administracyjnych
  • Kodeks pracy – prawo pracy
  • Prawo zamówień publicznych w RP i Unii Europejskiej
  • Audyt i kontrola w JST

 

Semestr 2

  • Europejskie systemy władzy lokalnej
  • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie gospodarką lokalną
  • Nowoczesna administracja samorządowa - E-administracja
  • Prawo do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

 

Koszt – 4.500 zł. (1.000 Euro) – II sem.

Informacje: Rektorat WSBW w Łodzi ul. Klaretyńska 9, Łódż

Tel. 571-267-477 w godz. 8.00 – 17.00

 

Dane kontaktowe:

WSBW w Łodzi

ul. Tuwima 22/26 p V

90-002 Łódź

tel. +48 789-100-855  PL

tel. +48 571-267-477 UKR

tel. +380-939-461-545, Ukraina (Viber, WhatsApp)

rektorat czynny:

Pn., Wt., Czw., Pt. w godz. 10:00 - 16:00