Prof. u. dr hab. Izabela Dorota Balińska

Prorektor ds. dydaktycznych

tel. 501-269-397 e-mail: izabalinska@wsbw.pl

WYKSZTAŁCENIE:

Profesor Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w MAK w Kijowie

Doktor habilitowany w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (MAZP w Kijowie)

Mgr Psychologii (Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie)

Nauczyciel Akademicki,  licencjonowany Coach  i trener warsztatów umiejętności psychospołecznych