ZAINWESTUJ

W SWÓJ SUKCES

Z WSBW!

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA:

Wymagane dokumenty:

 

 • wypełniony formularz rekrutacyjny,
 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 • ksero dowodu osobistego,
 • dowód wpłaty wpisowego

Czesne: 2800zł (płatne jednorazowo), 3200zł (płatne w trzech ratach)

Przygotowanie pedagogiczne

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Forma studiów: stacjonarne (głównie seminaria i warsztaty) oraz e-learning (ok. 80% zajęć teoretycznych) Zajęcia odbywać się będą w Warszawie (dla grupy z Warszawy i woj. mazowieckiego) oraz w siedzibie WSBW w Łodzi (po zebraniu grupy z Łodzi)

Czas trwania: 270 godzin + 150 godzin praktyk (łącznie 420 godzin) – 3 semestry

Adresatem studiów podyplomowych jest każdy absolwent studiów wyższych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

 • czynnie wykonujących zawód nauczyciela, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego,
 • planujących podjąć pracę w zawodzie nauczyciela,
 • planujących podnieść swoje kompetencje zawodowe i uzyskać kwalifikacje zwiększające szanse zmiany profilu zatrudnienia.

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe „Przygotowania pedagogiczne” nadają uprawnienia pedagogiczne i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Treści programowe:

 1. Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka.
 2. Psychologia ogólna.
 3. Pedagogika ogólna.
 4. Diagnostyka pedagogiczna.
 5. Podstawy socjologii.
 6. Podstawy pedagogiki specjalnej.
 7. Etyka zawodu nauczyciela.
 8. Rozwój zawodowy.
 9. Dydaktyka ogólna.
 10. Mediacje w szkole.
 11. Komunikacja interpersonalna. NVC w praktyce.
 12. Nowoczesne teorie uczenia się, podstawy neuronauk.
 13. Teorie motywacji.
 14. Projektowanie i ewaluacja działań edukacyjnych.
 15. Nowoczesne technologie w szkole. Gamifikacja.
 16. Metodyka szczegółowa ( przedmiotowa).
 17. Bezpieczeństwo w szkole.
 18. Emisja i higiena głosu.
 19. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty.
 20. Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
 21. Seminarium dyplomowe.
 22. Praktyki UWAGA! Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo nauczycieli.

 

 

Strona Główna

Kontakt

BIP

Dane kontaktowe:

WSBW w Łodzi

ul. Tuwima 22/26 p V

90-002 Łódź

tel. +48 789-100-855  PL

tel. +48 571-267-477 UKR

tel. +380-939-461-545, Ukraina (Viber, WhatsApp)

rektorat czynny:

Pn., Wt., Czw., Pt. w godz. 10:00 - 16:00