Напрями

Внутрішня безпека І ступеня

Спеціалізації:

 • Кризовий менеджмент
 • Силові структури та громадська безпека

 

Внутряшня безпека ІІ ступеня

Спеціалізації:

 • Управління системами безпеки
 • Антикризовий менеджмент в управлінні

Випускник може робити спостереження та інтерпретувати соціальні, правові, політичні, економічні та культурні відносини в науках про безпеку та суміжних дисциплінах. Він вміє ідентифікувати загрози безпеці та формулювати методи практичного реагування в кризових ситуаціях. Він готовий проявляти активність і підтримувати діяльність спецслужб, відповідальних за безпеку.

 

Психологія – нероздільна магістратура (можливість навчання за 3-річною  скороченою програмою відповідно до 5-річної програми)

Спеціалізації:

 • Клінічна психологія з психотерапією
 • Системна психологія - підтримка розвитку людини
 • Психологія нових технологій
 • Психологія в менеджменті та бізнесі

 

Випускник напряму «Психологія» здатний належним чином пояснити, проаналізувати та пояснити психосоціальні явища різного походження та динаміки, а також їхні взаємозв’язки. Він здатний розпізнавати здорову та порушену поведінку і психічне функціонування людини.

 

Вміє проводити психопрофілактичні заняття, раннє кризове втручання, вирішення конфліктів та медіацію, а також проводити заняття, які розвивають компетентності, які підвищують якість життя дитини та осіб з її оточення, важливих для розвитку дитини.

 

Вміє діагностувати освітні та навчальні проблеми дитини нп основі умов навколишнього середовища, вивчати сімейне та шкільне середовище дитини, співпрацювати з учнями, їхніми батьками та вчителями.

 

Право – нероздільна магістратура (можливість навчання за 3-річною  скороченою програмою відповідно до 5-річної програми)

 

Випускник напряму «Право» ефективно використовує юридичну термінологію з окремих галузей права у спосіб, який дозволяє професійно займатися юридичними професіями та вміє спілкуватися з представниками цих професій, а також з іншими аудиторіями. Він здатний використовувати знання для визначення фактів, тлумачення закону та можливості їх застосування. Він здатний критично оцінювати та правильно тлумачити правові положення, судову практику, висувати гіпотези та перевіряти їх, формулювати на їх основі висновки та обґрунтування.

 

Ми гарантуємо всебічний розвиток студентів, забезпечуючи кожного з них інструментами, необхідними для досягнення професійного успіху.

Навчаємо практичним навичкам!

Наші студенти готові до праці в:

 • Державне управління та силові структури
 • Центри соціального захисту в широкому значенні (Соціальні служби MOPS, GOPS, дитячі будинки, консультаційні центри, громадські центри)
 • Податкові інспекції, юридичні та нотаріальні контори, міські та гмінні офіси

 

Наші особливості:

 • Висока якість освіти
 • Скорочений термін навчання
 • Висококваліфіковані кадри
 • Моживість помісячної оплати за навчання
 • Повернення 100% PFRON - відстрочена дата платежу

 

Контакт:

ВШВБ Лодзь, Польща

вул. Тувіма 22/26 п'ятий поверх

90-002 Лодзь

телефон +48 789-100-855 пл

телефон +48 571-267-477 укр

тел.+380-939-461-545, Україна (Viber, WhatsApp)