Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego od kwietnia 2019 roku podpisała umowę z największą prywatną uczelnią na Ukrainie – Międzyregionalną Akademią Zarządzania Personelem

Podpisana umowa dotyczy mobilności akademickiej oraz nauczania równoległego czego owocem jest otrzymanie przez studentów dyplomów podwójnych.

Studenci ukraińscy mogą teraz korzystać  z nauczania online . 

Należy tu podkreślić, że dyplom WSBW w Łodzi jest dyplomem z UE, co jest dodatkowym atutem. 

Więcej o Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem -> Tutaj

http://maup.com.ua